فروش تالک Talc

تالک Talc تالک به فرمول[Mg3 [(OH)2 /Si4O10 در سیستم منو کلین متبلور می‌شود واز دسته کانی‌های گروه فیلو سیلیکات‌ها می‌باشد. آرایش عناصر در این کانی بدین صورت است که اکسیژن آزاد دو لایه و یا به عبارت دیگر رأس آزاد تترائد ها روبروی هم قرار می‌گیرند. این دو لایه به وسیله عناصری مثل +AL وادامه ی مطلب